วิธีการสั่งซื้อ

วิธีการสั่งซื้อ

หนังสือเล่มพื้นฐาน 570 บาท เล่มประยุกต์ 800 บาท ครับ
รวมเป็น 1370 บาท ลด 20 บาท เป็น 1350 ครับ


สนใจหนังสือโอนเงิน มาที่ บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นครินทร์ รินพล เลขที่บัญชี 644-447558-8 แล้วส่งรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.ชื่อ-สกุล ผู้รับพัสดุจากไปรษณีย์
2.ที่อยู่ ในการจัดส่งไปรษณีย์
3.เบอร์โทร เผื่อติดต่อหากมีปัญหาในการจัดส่ง
4.หลักฐานการโอนเงิน (รูปถ่าย เช่น สลิปการโอนเงินเพื่อแสดงถึงยอดการโอนเงิน วันและเวลาการโอนเงิน เป็นต้น)
5.เลขประจำตัวผู้เสียภาษีและที่อยู่ในการออกใบเสร็จ (ถ้ามี)
แล้วส่งข้อมูลมาที่ thaisolarbook@gmail.com

Website Jul. 25, 2017

นายนที มีดี

สั่งซื้อหนังสือ 2 เล่มพร้อมโอนเงินแล้ว

ผู้สั่งซื้อ : นายนที มีดี

ที่อยู่จัดส่งหนังสือ : เลขที่ 1748 อาคารโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

Website Jun. 12, 2017

วัลลภ เพชรัตน์

ผมโอนให้อาจารย์แล้วนะครับ สั่งซื้อหนังสือทั้งสองเล่มครับ

Mar. 15, 2017

กัมปนาท โชติวชิรธาดา

สั่งซื้ออย่างละเล่มครับ

Jul. 9, 2016

นพดล เกิดประสงค์

จะสั่งหนังสือ การออกแบบพื้นฐาน 1 เล่ม ประยุกต์ 1 เล่ม ติดต่ออย่างไรครับ