Oct. 8, 2015

อัตราลดทอนของสาย PV1F

อิงมาจาก Catalog ของ บริษัท Radox cable solar เค้าชี้แจงมาแบบนี้ ผมไม่ได้คิดเองนะครับ อิงจากคนขายสายไฟเลย