Oct. 8, 2015

นมหก บนแผงโซล่าเซลล์

นมหก !!!

การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ยังพบปัญหาอีกอย่างหนึ่งผมขอเรียกว่า "นมหก" โดยนมหกนั้นจะสามารถสังเกตุได้ง่ายเพราะพื้นที่ ที่มีสีคล้ายกับนมหกบนแผง สามารถมองดูด้วยตาได้ ซึ่งคราบนมหกนั้นไม่ได้มาจากนมของใครหกลงไปบนแผงหรอกนะครับ มันมาจากการขั้นตอนการผลิตจากโรงงานที่ไม่ได้คุณภาพในเวลาการประกอบวัสดุห่อหุ้มเซลล์ (EVA Film) อาทิเช่น อุณหภูมิไม่ได้ ระยะเวลาเร็วเกินไป ฯลฯ ทำให้อายุการใช้งาน ของ EVA เสื่อมสภาพไว เลยเป็นสีคล้ายๆนมหกบนแผงนี่แหละ

โดยหากท่านพบว่าบนแผงมีปรากฏการนมหก ท่านสามารถเคลมได้นะครับ(ยี่ห้อส่วนใหญ่) แต่หากท่านไม่เคลมก็แล้วแต่ เพราะว่าการเสื่อมสภาพของ EVA นั้นจะส่งผลทำให้ความชื้นสามารถเข้าไปที่ผิวเซลล์ได้และก็ให้เกิดการกัดกร่อนบนผิวเซลล์ส่งผลทำให้เกิดออกไซด์บนผิวเซลล์และจะทำให้ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าบนแผงโซล่าเซลล์ลดลงในที่สุด

เฮฮาวันศุกร์ครับ พรุ่งนี้หยุดแล้ว