Oct. 8, 2015

ปัญหาการติดตั้ง Solar cell

สิ่งหนึ่งที่ผมเป็นกังวลที่สุดสำหรับการขายหนังสือหรือการไปอบรมติดตั้งแบบเร่งด่วนคือ เข้าใจ แต่พอไปติดตั้งที่ไม่ได้มาตรฐานซึ่งอาจจะส่งผลต่อความเสียหายจากการติดตั้ง ตัวอย่างเช่น รูปซ้ายจะพบว่าผู้รับเหมาเดินสายไฟไม่เป็นระเบียบลอยๆ ไม่ยึดติดกับแผง ทำให้อาจจะก่อให้เกิดปัญหาในการตรวจซ่อมบำรุงในอนาคต รูปขวาการใช้ท่อ PVC ในการเดินสาย อาจจะทำให้ท่อกรอบและแตกซึ่งท่อ PVC ไม่เหมาะสมสำหรับการใช้บนหลังคาหรือกลางแจ้ง เพราะว่ากรอบและทนความร้อนได้ต่ำ ผมแนะนำให้ใช้ท่อ UPVC ซึ่งจะเหมาะสมมากกว่า หรือใช้ Cable Tray แบบ Hot dip จะดีกว่าครับ ติดตั้งครั้งเดียวแล้วไม่มีปัญหาในอนาคต ดีกว่ามาแก้ไขนะครับ ปัญหานี้ผมยอมรับเองต้องเร่งแก้ปัญหาโดยการควบคุมและจัดทำมาตรฐานในประเทศไทย

อืม ผมมีสไลด์การติดตั้งแบบต่างๆจากต่างประเทศหลายๆสำหนัก หลายๆประเทศ หลายๆมาตรฐาน เดี๋ยวว่างๆจะแปลแล้วมาเล่าให้ฟังนะครับ