Oct. 8, 2015

ปัญหา hot spot สามารถทำให้อุณหภูมิบนแผงพุ่งขึ้นถึง300องศา


กรณีเกิดmicro crack ซึ่งทำให้ความต้านทานบริเวณนั้นสูงและทำให้เกิดhot spot สามารถ claim ได้ แต่ถ้ามาจากการใช้งานเช่นเกิดเงาจากใบไม้ ขี้นก เคสนี้เคลมไม่ได้ แต่อย่างไรก็ตามการรับประกันแต่ละที่อาจจะมีข้อกำหนดแตกต่างกันต้องอ่านเงื่อนไขการรับประกันด้วยนะครับ