Facebook

Fanpage

 

https://www.facebook.com/thaisolarelectricityhandbook/

รวมรวมปัญหาและอุปสรรคในการติดตั้ง โซล่าเซลล์

Oct. 8, 2015

Solar Problem

Website แห่งแรกของไทยที่รวมรวมปัญหาและอุปสรรคในการออกแบบและติดตั้ง ระบบโซล่าเซลล์อ่านเพิ่มเติมได้ใน --> Blog

Oct. 9, 2015

โพสรวมทั้งหมดเกี่ยวกับระบบโซล่าเซลล์

สามารถเข้าไปดูได้ที่ http://goo.gl/upWG461

Solar Cell คืออะไร

โซล่าเซลล์(Solar Cell) คืออุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยใช้กระบวนการโฟโตโวตาอิก (Photovoltaic effect) ในสารกึ่งตัวนำ โดยโซล่าเซลล์จะประกอบไปด้วยสารกึ่งตัวนำ P และสารกึ่งตัวนำ N เมื่อโซล่าเซลล์ได้รับแสงที่มีพลังงานมากพอจะทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนอิสระในสารกึ่งตัวนำ ดังนั้นถ้ามีการเชื่อมต่อระหว่างผิวทั้งสองของโซลล่าเซลล์ จะเกิดการไหลของอิเล็กตรอนซึ่งจะทำให้เกิดพลังงานไฟฟ้าในรูปแบบไฟฟ้ากระแสตรง โดยหากต้องการนำไปใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับจะต้องนำไฟฟ้ากระแสตรงแปลงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ ด้วยอินเวอร์เตอร์ก่อนใช้งาน

ระบบโซล่าเซลล์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆคือ
1.ระบบออนกริด
2.ระบบออฟกริด

ติดตามความเคลื่อนไหวของเราได้ที่

 

ท่านสามารถรับรู้ข่าวสารเรื่องราวต่างของวงการโซล่าเซลล์ในเมืองไทย

เพียงแค่กดติดตามแฟนเพจของเราได้ที่

https://www.facebook.com/thaisolarelectricityhandbook